Har du fått stenskott?

Ett stenskott kan vara början till en spricka i din vindruta. Det är därför viktigt att laga stenskottet så snabbt som möjligt – då du annars kan behöva byta hela din vindruta.

Ett stenskott är en skada i din vindruta, och detta kan leda till att hela din ruta spricker. Då vindrutan är en viktig del av bilens bärande konstruktion, kan en spräckt bilruta innebära en försvagning. Dessutom blir sikten sämre, med minskad trafiksäkerhet som följd.

Garanti

Om den reparation som vi utför utvecklas till en spricka inom ett år återbetalas reparationskostnaden i samband med vindrutebyte.

——————-

Boka tid för stenskottslagning


Bra att veta om stenskott

  • Syftet med reparationen är att förhindra stenskottet att utvecklas till en spricka.
  • Skadan kommer ej att bli osynlig efter reparationen.
  • Resultatet av reparationen är beroende av stenskottets struktur och hur lång tid som gått sedan skadan uppstod.
  • Ett gammalt stenskott har sämre förutsättningar att bli perfekt.
  • Glas som material innehåller spänningar varför en viss liten risk finns att stenskottet förvärras under reparationsproceduren. Om så inträffar fritages verkstaden från ansvar.