HyR HUSBIL & Campingbil

Frihet utan ägande

Hyr husbil från knappt 8.680 kr per vecka. I våra priser ingår 300 km per dag (fri körsträcka vid tvåveckorshyra eller längre), försäkring med självrisk och obligatoriska avgifter som t.ex. trängselavgift. Välj själv om du vill ha hemleverans, in- & utvändig tvätt och skadekostnadseliminering.

ETT KOMPAKT MOBILT HEM MED HÖG KOMFORTNIVÅ

Grand California 600

Möt nya Grand California, en helt ny husbil som innehåller det mesta du kan önska dig för att kuska runt på vägarna och övernatta på en camping eller när lusten faller på. Den här husbilen är en mycket smart konstruktion med innovativa lösningar som gör den till ett behagligt rullande semesterhus.

Grand California har kök med gasolbrännare och 70-liters kyl med frys. Våtutrymme med dusch (inne och ute) och handfat och toalett. Färskvattentank 110 liter.

Säsongsbaserat

Priser för 2023

Precis som under 2022 har vi delat in året i lågsäsong och högsäsong när det kommer till prisbilden för camping- & husbilarna.
Lågsäsongen gäller fram till och med 20 juni och startar igen från och med 14 augusti och resten av året.

Priser för lågsäsong
3 dagar eller fler – från 1.310 SEK/dag
1 vecka – 1.240 SEK/dag
2 veckor – 1.180 SEK/dag

Priser för sommaren 2023 – gäller från 21 juni till 13 augusti
3 dagar eller fler – N/A
1 vecka – 2.100 SEK/dag
2 veckor – 2.010 SEK/dag

Priserna inkluderar: 300 km/dygn (fri körsträcka om hyran är 14 dagar eller längre), grundförsäkring med självrisk för vagnskada och stöld, fullt utrustad bil med gasol, köksutrustning, campingutrustning, markis mm.

Bokning stängd för 2023

Intresseanmälan

Möt nya Grand California, en helt ny husbil som innehåller det mesta du kan önska dig för att kuska runt på vägarna och övernatta på en camping eller när lusten faller på. Den här husbilen är en mycket smart konstruktion med innovativa lösningar som gör den till ett behagligt rullande semesterhus.

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNINGSFÖRFRÅGAN.

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi snarast med mer information gällande din bokningsförfrågan.

Bokning – Anmälningsavgift

När bokning är genomförd och bekräftad från oss erhåller Ni en faktura för anmälningsavgiften 1000kr/vecka som senare avräknas från hyresbeloppet. Anmälningsavgiften skall vara betald inom 7dagar. Vidare skall slutbetalning ske senast 25 dagar innan avresa. Bokningen är giltig först när anmälningsavgiften är betald. Glöm ej att ange komplett namn och fakturanummer när inbetalning sker.

Försäkring/självrisk

Husbilarna är helförsäkrade, och självrisk utgår vid varje skadetillfälle. Självrisken vid vagn/trafikskada är 5000 kronor och skador som uppkommer på grund av slarv eller oaktsamhet betalas till fullo av hyrestagaren.

Deposition

En deposition på 5000 kronor erlägges vid avhämtningen. Denna återlämnas i sin helhet under förutsättning att bilen återlämnas i städat skick enl. hyresvillkoren och utan nytillkomna skador. Skador som upptäcks efter återlämnandet debiteras.

Utlämning/inlämning

Utlämning sker måndagar efter kl 16.00 och inlämning sker måndagar senast kl 10.00 (om inte annat avtalats).

Fria mil

Vid bokning av 2 veckor eller mer gäller ingen begränsning. Vid bokning av 1 vecka gäller max 200 mil och därefter 3 kr/km

Bränsle

Diesel – Husbilen skall avlämnas med full tank. Oljan skall kollas vid varje tankning.

Körkort

Samtliga husbilar fungerar med B-körkort.

Husbilens utrustning

Vid hämtningen är bilen fulltankad och utrustad med 1 flaska gasol motsvarande 11kg (1st P11). Gasolen 1st 11kg är inräknad i hyreskostnaden. Grundläggande köksutrustning och säkerhetspaket ingår.

Handhavande

Instruktionsböcker avseende bilarnas tekniska specifikationer samt handhavande av bo-delens apparatur finns i husbilarna. Instruktionsböckerna är på svenska, engelska och tyska

Gemensam Kontroll/Genomgång

Vid avhämtning utförs en gemensam kontroll av husbilen och ev. skada dokumenteras. För att Er husbilssemester skall bli smidig och bra som möjligt gör vi även en gemensam noggrann funktionsgenomgångtillsammans innan avfärd.

Återlämnande

Bilarna ska återlämnas fulltankade, och ordentligt rengjorda in- och utvändigt, även om tillval för invändig städning 1500:- har bokats så ska kyl vara urplockad och rengjord samt häll och diskho rengjord. Även tömd och rengjord toalettank samt toalettstol ska alltid vara utförd innan återlämningen, om inte detta är utfört så debiteras 2000kr för ej rengjord toalett och 1500kr för ej övrig utförd städning. Vid återlämnande av av ej tankad bil debiteras 200:- + uppskattad tankkostnad. Utvändig tvätt kan förbeställas kostnad 750:- och detta skall ske innan återlämnandet av husbilen, om icke detta sker debiteras hyrestagaren 1000:- för utvändig tvätt om ej tillval har valts vid bokningstillfället eller senast dagen innan återlämningen. För sent återlämnad husbil debiteras 1000kr för varje påbörjad timme.

Avbokningar

Avbokning kan ske senast 40 dagar före första hyresdagen mot en kostnad av 750:-/bokad vecka/weekend. Avbokning 39-15 dagar före första hyresdagen debiteras halva hyresbeloppet, om ej annan hyrestagare kan presenteras. Avbokning 14-0 dagar före första hyrdagen debiteras hela hyresbeloppet, om ej annan hyrestagare kan presenteras.

Skador

Allt kan hända, men vi ber ER köra försiktigt och med omdöme. Vid olycka som betalas av försäkringsbolaget är självrisken 3500 kr för trafik och vagnskada 5000 kr. Byte vindruta vid stenskott är självrisken 1800:-. Skador som uppkommer av oaktsamhet eller vårdslöshet debiteras med full reparationskostnad. Vid flera olika skador, kan det utgå flera självrisker. Om det tankas diesel i färskvattentanken så kan tanken EJ rengöras, utan måste bytas ut+ ev. slangar, kranar mm. Diesel ersätts ej.

Åtgärder vid olycksfall

Hyresmannen svarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder p.g.a. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare samt även vägavgifter och övrigt som kan bli debiterade fordonet. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller borde känna till. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han/hon svarar utan uthyraren i egenskap av ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyrespersonen en expeditionsavgift på 350:- inkl. moms för varje överträdelse.

För följande länder gäller inreseförbud

Kosovo, Moldavien, Turkiet, Ryssland, Ukraina och Vitryssland Internationella resor inom Europa är möjligt dock skall uthyraren meddelas vid bokning vilka länder som skall besökas.

Boka verkstadstid

Vänligen fyll i nedanstående formulär med dina kontaktuppgifter,  så tar vi kontakt med dig snarast för mer information.

Boka service till din bil!

Vänligen ange ditt registreringsnummer