BIOGASKonvertering

Kör som vanligt - tanka smartare

konverterar din bil till biogasdrift

Våra typgodkända konverteringssatser ger dig en unik möjlighet att få din bil miljöklassad genom att registreringsbesiktiga den hos bilprovningen. När vi har gjort det erhåller du en rad miljöbilsförmåner, tex en sänkt fordonsskatt.

DEt Finns många fördelar

VARFÖR BIOGASKONVERTERA?

Med biogas kör du precis som vanligt, men med ett svenskt, ofta lokalproducerat, bränsle med låga utsläpp och som dessutom är billigare än bensin.

Även ekonomiskt räknat är konvertering en bra affär. Räknar man ut jämförelsepriset mellan bensin och gas så kommer man längre på gasdrift, vilket gör kostnaderna för drivmedel lägre efter en konvertering. Dessutom kan du slippa skatter och avgifter som i allt större utsträckning införs för fossildrivna fordon.

Det första man måste veta är att gasbilar är hybrider. Det betyder att de byggs med både bensindrift och gasdrift. Att göra om en tex bensinbil till gasbil efter inköp kallas för efterkonvertering. För att gastankarna ska fungera korrekt anpassas motorns elektronik och ett elektroniskt styrt gassystem installeras. 

Eftersom gasbilar har två tankar – en för gasenergi och en för bensin – tar tankarna upp lite mer plats än i bilar som bara har en tank. Däremot har de allra flesta gasbilar monterat tankarna på ett sådant sätt så att du inte märker av det. 

CNG-paketet består av bland annat ett tryckkärl för tre till fem kilo gas, bränsleledningar och styrelektronik. Systemet aktiveras enkelt från förarplats, med en knapptryckning inifrån hytten. Elektroniken sköter resten.

Vanliga frågor

Detta är beroende av modell och bil. Tex VW Grand California ord skatt ca 31 386 kr/år efter konvertering 1 724 kr/år.

Kontakta oss för rätt summor för just din bil.

Detta är lite beroende på modell. Kontakta oss så kommer vi att ge dig aktuella priser för just din modell.
CNG-paketet är en ombyggnad av bränslesystemet. Den vanliga dieseltanken kompletteras med ett separat system för att tanka och driva motorn med en inblandning av CNG, eller fordonsgas som det ofta heter i dagligt tal. Paketet består av bland annat ett tryckärl för tre kg gas, bränsleledningar och styrelektronik. Paketet monteras tillsammans med en dieseldriven motorvärmare, för att motorn snabbt ska nå arbetstemperatur och korta tiden innan CNG kan tillföras i bränsleblandningen.

CNG (Compressed Natural Gas) är komprimerad metangas. Biogas (förnybart) eller naturgas (fossilt) är båda metan.
Oftast får du en blandning av dessa när du tankar. Det framgår på pumpstället vad det erbjuder och om det går att välja
enbart det ena eller en mix av båda.

Att tanka CNG skiljer sig inte så mycket från att tanka ett flytande fordonsbränsle. Den stora skillnaden är att pumparna som regel står på andra platser och att de har ett annat munstycke, med ett vred som låser det på plats medan man tankar.
Det finns omkring 200 offentliga tankställen för CNG, spridda över hela landet från Trelleborg i söder till Boden i norr. En karta över tankställen finns på bland annat www.energigas.se.

Nej. Det är valfritt. Bilen går lika bra på enbart HVO100/diesel som på en blandning av biogas och HVO100/diesel.

Systemet aktiveras enkelt från förarplats, med en knapptryckning inifrån hytten. Elektroniken sköter resten.

Energidensiteten för CNG är något lägre än för både HVO100 och diesel. Omräknat i kilo ökar den sammanlagda förbrukningen av bränsle en aning, men eftersom konverteringen innebär att du i praktiken har en extra bränsletank kommer du att kunna köra längre sträckor med en inblandning av CNG än om du hade kört på enbart HVO100/diesel. Samtidigt blir de sammanlagda utsläppen per körd kilometer lägre, eftersom avgaserna från CNG är renare än för även HVO100.

 

Nej. Serviceintervallerna är samma som för en icke konverterad bil.

CNG-Paketet beställs av köparen som ett tillbehör i samband med beställning. Monteringen sker i samband med att bilen ankommer i hamn, innan leverans och registrering.

En CNG-konverterad bil får varken bonus eller malus. Därför är skatten på bilen densamma år 1-3 som den blir år 4 och framåt.

Tyvärr inte. Konverteringen kan endast göras i samband med nybeställning av bil.

Låter detta intressant?

Vi behöver se över att vi klarar att konvertera just det fordonet som det efterfrågas för konvertering. Om allt är i sin ordning så lämnar kunden bilen till oss för konvertering i Kalmar. När vi har konverterat den klart genomförs det även en registreringsbesiktning på bilen. Bilen kommer registreras som en gasbil och kommer ge alla de fördelar gasbilar har exempelvis lägre skatt.

Boka verkstadstid

Vänligen fyll i nedanstående formulär med dina kontaktuppgifter,  så tar vi kontakt med dig snarast för mer information.

Boka service till din bil!

Vänligen ange ditt registreringsnummer